Solfeggio frekvence, léčení - ALstudio

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Frekvenční terapie
Solfeggio frekvence pocházejí z velmi staré hudební stupnice  používané ve starověké hudbě, náboženských zpěvech a obřadech. Věřilo  se, že Solfeggio tóny, pokud jsou zahrány nebo zpívány v harmonické  kombinaci, umožňují dosáhnout spirituální blaženosti, uzdravení a  transformace.
Podle Dr. Lena Horowitze a Dr. Pulea, odborníků v genetické biochemii, je frekvence 528 Hz opravnou frekvencí pro poškozenou DNA.
Bez ohledu na to, čemu člověk věří, poskytují  tyto tóny nové stimuly pro mysl a somatický systém (tělo). V poslední  době přijímají vědci názor, že již samotné poskytnutí nového podnětu je pro mozek v mnoha ohledech přínosem, konkrétně ve vztahu k plasticitě mozku (tj. udržení mladé, zdravé a aktivní mysli). Souběžně s tím, jak  se Vaše mysl uzdravuje, reaguje také tělo a uzdravuje se.

Existuje šest Solfeggio frekvencí, které tvoří Solfeggio stupnici. Solmizační slabiky  používané k označení tónů této stupnice jsou Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La. Jsou převzaté ze středověké písně Ut Queant Laxis, gregoriánského chorálu napsaného na oslavu sv. Jana Křtitele.

Poslech těchto tónů může mít za následek:
1.UT queant laxis-396 Hz- uvolnění emocionálních vzorů viny a strachu.
2.REsonare fibris-417 Hz - rozpuštění starých emočních blokád, pozitivní změny.
3.MIra gestorum-528 Hz - frekvence lásky, oprava a integrita DNA, transformace.
4.FAmuli tuorum-639 Hz - komplexní mozková harmonizace, rozvíjení vztahů.
5.SOLve polluti-741 Hz - intuitivní stavy a nelineární myšlení, probouzení intuice.
6.LAbii reatum-852 Hz - návrat k duchovní jednotě a řádu.Solfeggio frekvence jsou zvukové vyjádření matematické posloupnosti:
3+9+6=18   1+8=9
4+1+7=12   1+2=3
5+2+8=15   1+5=6
6+3+9=18   1+8=9
7+4+1=12   1+2=3
Atd., stále se v součtu budou opakovat číslice 9-3-6-9-3-6...

Doplněné frekvence, Dr Horowitz:
174 Hz - základ, vznik
285 Hz - kvantové poznání
963 Hz - posvátný akord, probuzení DNA, aktivace šišinky mozkové
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky